ศาลจังหวัดฮอด

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

**คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมไกล่เกลี่ยออนไลน์**

**ไกล่เกลี่ยออนไลน์ศาลจังหวัดฮอด**

**คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้**

 

ยื่นไกล่เกลี่ยออนไลน์

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

ประกาศการติดต่อศาล

News
ศาลจังหวัดฮอด ร่วมงานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมวงศ์ ศาลจังหวัดฮอด ต้อนรับผู้พิพากษาที่เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ ประจำศาลจังหวัดฮอด ศาลจังหวัดฮอด เข้าร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (AMPHOEYIM MOBILE SERVICE) ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายเรื่องการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง ศาลจังหวัดฮอด ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางสาวพิชชาภา รักธณาสกุล เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สอบบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งใหม่ ศาลจังหวัดฮอด มอบของที่ระลึก ให้แก่ผู้พิพากษาที่โยกย้าย เนื่องในโอกาสโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ ในรอบวาระ 1 เมษายน 2564
เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศศาลจังหวัดฮอด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง