ศาลจังหวัดฮอด

ประกาศการติดต่อศาล

ยื่นไกล่เกลี่ยออนไลน์
 

  

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

 

**คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมไกล่เกลี่ยออนไลน์**

**ไกล่เกลี่ยออนไลน์ศาลจังหวัดฮอด**

                  

 

คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย

วิดีโอ
News
ศาลจังหวัดฮอดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดฮอดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมในการดำเนินการเกี่ยวกับหมายคดีอาญา ระหว่าง ศาลจังหวัดฮอด กับเรือนจำกลางเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และสถานกักขังจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดฮอดให้การต้อนรับผู้พิพากษาที่เดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่ ประจำศาลจังหวัดฮอด ศาลจังหวัดฮอด จัดอบรมตามโครงการซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยและเหตุร้าย ในบริเวณศาลจังหวัดฮอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมการสร้างแนวกันไฟ
เรื่องที่น่าสนใจ
ปฏิทินกิจกรรม
ประกาศศาลจังหวัดฮอด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง